02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์

จำหน่าย เครื่องมือวัด ประเภทต่างๆเช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สำหรับวัดเพื่อหาความแม่นยำในการทำการทดลอง และเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใช้ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ที่ได้มาตรฐาน พร้อมด้วยประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยตัวบันทึกแบบไร้สาย ส่งข้อมูลจาก เครื่องมือวัด สู่อุปกรณ์บันทึกข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

เครื่องมือวัด

  คุณภาพของเครื่องมือย่อมส่งผลกระทบถึงผลงานการวิจัยหรืองานใดๆก็ตาม หากเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดไม่อยู่ในสภาพปกติ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับงานวัดไม่ได้มาตรฐานความเที่ยงตรง ทำให้ค่าที่วัดได้ คลาดเคลื่อนไปจากที่ควรจะเป็น ดังนั้นการเลือกซื้อ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานระดับสากลจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าและคุ้มค่ากว่าในระยะยาว 

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่กำลังมองหา เครื่องมือวัด ได้มาตรฐานสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 02-932-1711-3 ขอขอบพระคุณค่ะ