02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category


1
Linear Magnetic Encoder MSM (Meagnetic Sysyem Encoder)
Magnetic detection without contact
ความละเอียด ± 1 μm
ความแม่นยำ ± 15 μm
มาตรฐานการป้องกัน IP67

2
Linear Magnetic Encoder MSM (Meagnetic Sysyem Encoder)
Magnetic detection without contact
ความละเอียด ± 5 μm
ความแม่นยำ ± 40 μm
มาตรฐานการป้องกัน IP67

3
Linear Magnetic Encoder MSM (Meagnetic Sysyem Encoder)
Magnetic detection without contact
ความละเอียด ± 5 μm
ความแม่นยำ ± 10 μm
มาตรฐานการป้องกัน IP67

4
Extendible Cable Measurement ENCOMETER
ติดตั้งคู่กับเครื่องวัดการหมุนเพื่อปรับตำแหน่งในแนวตรงเหมาะกับการเคลื่อนที่แบบไม่รวดเร็วและไม่มีการเปลี่ยนอัตราการเร่งที่ฉับพลัน
ระยะการวัด : 4,8,10 ความแม่นยำ : 0.06 mm มาตรฐานการป้องกัน : IP51

5
Pinion and Rack(เฟือง) System Pinion and Rack
คือระบบที่ประกอบด้วยเฟืองและรางแบบเป็นฟันปลา
เฟืองหมุน : 20 C
ระยะห่างระหว่างซี่ของรางเฟือง : 2.5mm
ระยะการเคลื่อนที่ของ 1 รอบการหมุน : 50mm