02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category


1

ใช้กับ Flow ของเหล็วได้โดยตรง ติดตามผลการวัดแบบ Online เที่ยงตรงแม่นยำ

2

สามารถติดตามผลการวัดค่าได้แบบ Online มีความแม่นยำสูง ใช้ได้กับ tank หรือในห้องทดลอง laboratory

3

เครื่องควบคุมแบบจอ touch scren ขนาด 3.5" TFT

4

บันทึกค่าได้อย่างรวดเร็ว, ง่ายต่อการใช้งาน, ขนาดเล็กกะทัดรัด

5

สาย cable 8 pol double shielded ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างหัว Sensor กับชุด Control LiquidSens

6

โปรแกรมสำหรับประมวลผลค่าที่วัดได้ และแปลผลให้ออกมาอยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้อย่างง่าย ซึ่งมีให้เลือกใช้งานหลากหลายโปรแกรม