02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category


1

ใช้กับ Flow ของเหล็วได้โดยตรง ติดตามผลการวัดแบบ Online เที่ยงตรงแม่นยำ

2

สามารถติดตามผลการวัดค่าได้แบบ Online มีความแม่นยำสูง ใช้ได้กับ tank หรือในห้องทดลอง laboratory