02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category


1

วิเคราะห์ความชื้นโดยน้ำหนัก มีฮาโลเจนและQuarts เป็นตัวกำเนิดความร้อน

2

เครื่องวิเคราะห์ความชื้นโดยน้ำหนัก มีหลอดอินฟราเรด เป็นตัวกำเนิด ความร้อน

3

เครื่องวิเคราะห์ความชื้นโดยน้ำหนัก มีQuartsเป็นตัวกำเนิดความร้อน